top of page
Byggestyring og tilsyn udføres på en arbejdsplads

Byggestyring og tilsyn

Når Din Bolig Arkitekt har fået godkendt din byggeansøgning hos din kommune og du har fået din byggetilladelse, er du klar til at sætte gang i dit byggeri som tilbygning, Nybyg eller ombygning. 

Byggestyring og byggetilsyn er 2 meget forskellige punkter når du skal opføre en tilbygning, ombygning eller et nybyggeri. Men ikke desto mindre meget vigtige punkter.  Når du benytter Byggestyring er der tale om en total pris for projektet fra start til slut. Et byggetilsyn vil typisk blive prissat pr. tilsyn der udføres på byggepladsen.

Byggestyring foregår under byggeprojektets udførende fase. Når først dit byggeprojekt er sat i gang, kan det være vanskeligt at overskue det hele. Kontakten til  leverandører, håndværkere, arkitekt, ingeniør med videre skal koordineres. Tidsplanen skal overholdes, og der skal holdes styr på byggeriets økonomi. En Byggestyring betros normalt af en uvildig 3. part, som fungerer som din sparingspartner i processen. Der skal afholdes byggemøder, skrives referater og afholdes sikkerhedsmøde i henhold til gældende lovgivning indenfor byggeri.

Et Byggetilsyn foregår mere på sidelinjen. Det er ligesom ved byggestyring en uvildig 3. part der påtager sig rollen, men vedkommende har til opgave at føre kontrol med at byggeriet bliver lavet håndværksmæssigt korrekt. 

Byggetilsynet skal varetage dine interesser, og er uvildig i forhold til entreprenøren. Det skal sikre at alle fejl og mangler bliver opdaget og dokumenteret, så det ikke ender med skjulte konstruktionsfejl i dit byggeri.

Kontakt os her

Book en samtale

Et godt samarbejde starter med en god dialog. Hos Din Bolig Arkitekt starter vi jeres projekt med et møde. Mødet kan foregå personligt eller online, alt efter jeres ønske som kunde.

Sammen skaber vi et overblik over jeres hus og de ideer, I har til ombygning.

 

​Et dialog møde er en god måde at få afklaret jeres ønsker og forventninger.

På mødet får vi afdækket:

​- Kvalificering af jeres ideer
- Skel, brand og sikkerhed
- Æstetik og funktionalitet
- Hvilke regler, der skal iagttages

bottom of page