top of page

ENERGIBEREGNING

Energiberegning, energiramme beregning og varmetabsberegning, når du skal bygge nyt, tilbygning eller ombygning i henhold til gældende bygningsreglement BR18, og skal vedlægges en byggeansøgning om byggetilladelse til kommunen.
Energiberegning skal bruges til nybyggeri, og er den beregning, som giver dit hus det påkrævede energimærke. Der skal i energiberegningen indregnes opvarmningsmetode/anlæg, ventilation, nedkøling og så fremdeles. Det er den samlede mængde energiforbrug som din kommune skal se en beregning på, for at du kan opnå din byggetilladelse.


Du skal derfor, når du søger byggetilladelse iht. gældende bygningsreglement, allerede have en energiberegning på plads. Der skal laves en energiberegning, som skal vise, at dit hus vil opfylde de gældende energikrav, og energiberegningen indsendes sammen med ansøgningen om byggetilladelse. Uden denne beregning får byggeriet ikke grønt lys til at gå i gang. Hvis du skal renovere din nuværende bolig, er en energiberegning med den rette optimering, der hvor du kan opnå en forbedring af dit energimærke.
En varmetabsberegning bruges ved ombygning eller tilbygning. Der tages udgangspunkt i din eksisterende bolig, og beregningen udføres, i henhold til den ændring, der kommer til at ske, når dit projekt er færdigbygget. I enkelte tilfælde, kan man bruge en U-værdiberegning, der kun er baseret på den nyopførte tilbygning.​ For alle beregninger, gør det sig gældende, at en bolig ikke må forbruge mere energi, end det i byggereglementet, står foreskrevet.
 

Kontakt Din Bolig Arkitekt for mere information om energiberegning og varmetabsberegning.

Sne Forest Road
Moderne kontor

Energivejledning

Byggeprojekter, tilbygning, nybyg eller ombygning - uanset hvilken type projekt du har i gang, så er det vigtigt at lave en grundig energiberegning. Energiberegninger kan omfatte beregning af bærende konstruktioner, som tage og ydervægge af mursten, træ og stålkonstruktioner samt beton.

Det er vigtigt at sikre, at alle konstruktioner opfylder normale krav til byggeri, og en grundig energiberegning er den eneste måde at sikre dette på.

Hos os får du professionel hjælp, til at få udført en energiberegning på dit byggeri. Vi har stor erfaring med alle typer konstruktioner, og vi ved præcis, hvad der skal tages hensyn til for at sikre et solidt resultat. Du kan trygt overlade energiberegnings arbejdet til os - så kan du fokusere på andre aspekter af dit byggeri-projekt.

 • Hvad er et skitseforslag?
  Skitseforslaget er et udkast til din byggeproces. Det er ikke en teknisk tegning, men derimod en mere kunstnerisk fremstilling af arkitektens idé eller vision for dit projekt. Skitseforslaget kan både være meget detaljeret og mere simple – oftest er der dog tale om en eller flere stregtegninger, der er farvelagt. På denne måde kan du få et indtryk af, hvordan dine drømmebolig vil se ud
 • Hvad koster et skitseprojekt?
  Skitsetegninger kan koste op til 60.000 kr. for et nyt enfamiliehus, og omkring 40.000 kr. til en skitse af en lejlighed eller sommerhus renovering. Disse priser er beregnet ud fra det anslåede antal timer, det ville tage at gennemføre projektet.
 • Hvad tager en arkitekt i timen?
  Prisen for en arkitekt kan variere meget, fra 800 kr. til 1.600 kr. en time. En arkitekt kan hjælpe dig med at tegne et hus, der vil tilpasse sig over tid, søge byggetilladelse på dine vegne og sørge for, at al dokumentation omkring dit projekt er i orden og lovlig.
 • Hvad koster vi pr time
  Vi fakturere 820 kr pr time, prisen er inkl moms.

Optimér din bolig i dag

Hvis du påtænker at udvide din bolig med en tilbygning, kan det påvirke den samlede energiramme og dermed dit energimærke. For at få byggetilladelse, skal din bolig stadig overholde energiforbrugsreglerne efter udvidelsen er gennemført. 

Du bør derfor rådføre dig med en byggerådgiver, inden du går videre. Det er den bedste måde at sikre en smidig og relativt hurtig sagsbehandling. Mange danskere ved ikke, hvor meget energi der går tabt i deres hjem. Der er et stort potentiale, for at spare mange penge, ved at isolere og efterisolere din bolig ordentligt. Med en energiberegning kan du se, hvor meget energi du kan spare, ved at investere i f.eks. bedre isolering.

 • Hvad er et skitseforslag?
  Skitseforslaget er et udkast til din byggeproces. Det er ikke en teknisk tegning, men derimod en mere kunstnerisk fremstilling af arkitektens idé eller vision for dit projekt. Skitseforslaget kan både være meget detaljeret og mere simple – oftest er der dog tale om en eller flere stregtegninger, der er farvelagt. På denne måde kan du få et indtryk af, hvordan dine drømmebolig vil se ud
 • Hvad koster et skitseprojekt?
  Skitsetegninger kan koste op til 60.000 kr. for et nyt enfamiliehus, og omkring 40.000 kr. til en skitse af en lejlighed eller sommerhus renovering. Disse priser er beregnet ud fra det anslåede antal timer, det ville tage at gennemføre projektet.
 • Hvad tager en arkitekt i timen?
  Prisen for en arkitekt kan variere meget, fra 800 kr. til 1.600 kr. en time. En arkitekt kan hjælpe dig med at tegne et hus, der vil tilpasse sig over tid, søge byggetilladelse på dine vegne og sørge for, at al dokumentation omkring dit projekt er i orden og lovlig.
 • Hvad koster vi pr time
  Vi fakturere 820 kr pr time, prisen er inkl moms.
Isolering Montage
Bygningskonstruktion

Bæredygtighed og klimaskærm

Bæredygtighed og klima er næsten på alles læber i den tid vi lever i. Vi har fået øjnene op for planetens skrøbelighed, og den konsekvens menneskets forbrug efterlader. Politikere, aktivister og helt almindelige mennesker er klar over, at noget må vi gøre.

Men projektet kan virke uoverskueligt. Hvor skal man starte? Hvor meget batter det på regnskabet? Hvad med økonomien? Skal jeg have en energiberegning? Eller skal jeg bruge en varmetabsberegning? Disse spørgsmål, og mange flere, gør det ikke nemt for den enkelte boligejer at tænke på miljøet.

 • Hvad er et skitseforslag?
  Skitseforslaget er et udkast til din byggeproces. Det er ikke en teknisk tegning, men derimod en mere kunstnerisk fremstilling af arkitektens idé eller vision for dit projekt. Skitseforslaget kan både være meget detaljeret og mere simple – oftest er der dog tale om en eller flere stregtegninger, der er farvelagt. På denne måde kan du få et indtryk af, hvordan dine drømmebolig vil se ud
 • Hvad koster et skitseprojekt?
  Skitsetegninger kan koste op til 60.000 kr. for et nyt enfamiliehus, og omkring 40.000 kr. til en skitse af en lejlighed eller sommerhus renovering. Disse priser er beregnet ud fra det anslåede antal timer, det ville tage at gennemføre projektet.
 • Hvad tager en arkitekt i timen?
  Prisen for en arkitekt kan variere meget, fra 800 kr. til 1.600 kr. en time. En arkitekt kan hjælpe dig med at tegne et hus, der vil tilpasse sig over tid, søge byggetilladelse på dine vegne og sørge for, at al dokumentation omkring dit projekt er i orden og lovlig.
 • Hvad koster vi pr time
  Vi fakturere 820 kr pr time, prisen er inkl moms.

Energimærkning af din bolig

Når huset står færdigt, er det tid til at energimærke det. Dette er en afsluttende kontrol for at sikre, at huset overholder de krav, der er stillet i byggetilladelsen. Kontrollen skal udføres af en uvildig energikonsulent og må ikke være den samme som den, der foretog den indledende energiberegning. Formålet med energimærkningen er at sikre, at huset opfylder de krav, der er sat for energitilskud og -afgifter. Derudover giver energimærkningen et grundlag for senere at verificere, om husets ydeevne lever op til forventningerne. Energimærkningen består normalt af en rapport og et mærke, der viser husets samlede energitilskudsbehov.

Arkitekt på Arbejdspladsen

Hvad energiberegning kan indeholde

Ved energiberegning af energirammen indgår en lang række faktorer som f.eks.

- Bygningens energieffektivitetsklasse
- Den type brændsel, der bruges til opvarmning
- Varmetab på grund af luftinfiltration
- Overordnede bygningsisoleringsniveauer
- Vinduerne i bygningen
- Antallet af beboere i bygningen
- Den type aktiviteter, der finder sted i bygningen
Alle disse faktorer tages i betragtning ved energiberegning af energirammen, som bruges til at sætte en maksimal grænse for bygningens energiforbrug. Dette lader dig vide præcis, hvor meget du kan spare på din energiregning ved at foretage ændringer i din ejendom.

Energiberegning 

Når du tegner med Din Bolig Arkitekt, sørger vi for energiberegningen for dig. Dette er en kompliceret proces, og de fleste hyrer en konsulent til at udføre arbejdet. Det koster naturligvis et par tusinde kroner. Men når du tegner med Din Bolig Arkitekt, sørger vi for, at energiberegningen bliver udført og indleveret korrekt.

Tegninger

Du skal kunne se og forstå i skitseprojektet, hvordan huset kommer til at se ud efter byggeriet, herunder planløsning og facade opstalter.

De skitsetegninger, du udvælger, skal laves så dette er muligt.

Energimærkning af bolig

Energimærket er afgørende for, at du kan få en ibrugtagningstilladelse af kommunen. Her kan du læse mere om energimærkning.

Pris eks 2.

Myndighedsprojekt -  Ny bolig

Kroner: 37.815,00 kr 

energi optimering.jpeg

Din Bolig Arkitekt ApS

ENERGIBEREGNING
FRA DKK 5.000

Gælder for byggeri optil 300 kvm

bottom of page