top of page
Lej en arkitekt til dine kunder

Din Bolig Arkitekt ApS

MYNDIGHEDSPROJEKT
FRA DKK 15.000,00

Gælder for byggeri optil 300 kvm

MYNDIGHEDSPROJEKT

Der er mange ting at tage stilling til, når man skal igangsætte et byggeprojekt, og ofte kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Vi er eksperter indenfor myndighedsprojekter, og vi kan hjælpe dig med alt fra materiale udvikling til ansøgning af byggetilladelse. Vi vil sikre, at du får det bedste grundlag for din byggesag - uanset om du vil ombygge eller tilbygge.

Billede6.jpg

Hvad er et myndighedsprojekt

For at få byggetilladelse fra din lokale kommune skal du have lavet et "myndighedsprojekt". Dette er et projekt, der viser, hvordan du planlægger at bygge dit nye hjem, tilbygning eller sommerhus. Efter du har fået  udarbejdet et myndighedsprojekt sammen med en professionel arkitekt, vil du få alle nødvendige myndigheds tegninger og beskrivelser klar til ansøgningen til kommunen for godkendelse af byggetilladelsen.

Ønsker du de rigtige tegninger til dit byggeprojekt, tager vi normalt udgangspunkt i de eksisterende tegninger af din bolig eller grund. Eventuelle ændringer, der er foretaget på dit hus siden da, såsom montering af nye vinduer eller døre, skal tegnes ind på de nye tegninger.

Nogle gange er vi nødt til at foretage målinger, fordi tegningerne af en bolig eller grunden, den ligger på, ikke er fuldstændige. Hvis der mangler opmåling af skel til en eksisterende bolig, skal vi måske hyre en landinspektør.

Ved nybyggeri på en ubebygget grund vil lokalplanen udstikke retningslinjer for, hvad det er for tegninger og planer, du skal bruge.

Det kan f.eks. være ved projekter som:

- Ny tilbygning

- Uudnyttet tagetage, etablering af 1. sal

- Udestue/tilbygning

- Garage/carport over 50 kvm.

- Ved efterisolering udover 25 cm

med videre...

Sektionsnit.png.jpg

Hvad koster et myndighedsprojekt?

Plantegning.png.jpg

Arkitekten laver myndigheds tegninger og en beskrivelse til at søge om byggetilladelse, når du har godkendt dit byggeprojekt. Vi sørger for, at dit myndighedsprojekt lever op til gældende bygningsreglement BR18 og krav fra lokalplanen, samt evt. servitutter tilskrevet din matrikel. Arkitekten udarbejder også den nødvendige myndigheds dokumentation, hvis der skal ansøges om dispensation fra servitutter eller lokalplan.
Her er en liste af myndighedstegninger og -dokumenter som arkitekten udarbejder til et typisk myndighedsprojekt for et enfamiliehus:

  • Situationsplan (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:200

  • Etage Plantegninger (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:100 

  • Facadetegninger (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:100

  • Principsnit (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:100 

  • Arkitekten ansøger om byggetilladelse for dit byggeprojekt.

 

For mindre om/tilbygninger tilbyder vi at arbejde efter faktura med et overslag over forventet timeforbrug. Arkitekt timesats er 850,- kr/time inkl. moms.
Dispensationsansøgninger anses som ekstraarbejde og afregnes efter reelt timeforbrug med Arkitekt timesats.

Hvad et myndighedsprojekt kan indeholde!

Myndighedsprojektet beskriver projektet mere konkret og detaljeret med tegninger og tekst, hvori det er beskrevet, hvad der helt konkret søges byggetilladelse til.

Tegninger

Du skal kunne se og forstå i skitseprojektet, hvordan huset kommer til at se ud efter byggeriet, herunder planløsning og facade opstalter.

De skitsetegninger, du udvælger, skal laves så dette er muligt.

Tidsplan

Når du først har besluttet dig for at bygge en tilbygning eller bygge et nyt hus, kan en tidsplan hjælpe dig med at se, hvor lang tid projektet vil tage. Ved større projekter kan der opstå forsinkelser, når projektet skal godkendes af kommunen, eller når der skal indhentes tilbud og indgås kontrakter med entreprenører.

Energirammeberegning

Det er et lovkrav, at alle nye huse skal have lavet en energiberegning ved ansøgning om byggetilladelse. Dette sikrer, at husets energibehov opfylder kravene i bygningsreglementet.

Materialer

Arkitekten vil foreslå en liste over materialer og farver til projektet. Mødet og det foreslåede design er arkitektens mulighed for at få en fornemmelse af, hvad du ønsker, dine krav og dine muligheder. For at gøre dette effektivt, er det vigtigt, at du er meget klar over, hvad du ønsker, samtidig med at du er åben over for ideer fra arkitekten.

Økonomisk overslag

Det økonomiske overslag giver dig og arkitekten et fælles udgangspunkt. Arkitekten får en økonomisk ramme, og du som bygherre får en idé om, hvor meget byggeprojektet kommer til at koste. På et skitseprojekt er det normalt at have en afvigelse på +/- 20 % i forhold til byggeprojektets endelige pris.

Ingeniør beregninger

Hvis du laver ændringer i dit hus strukturelle eller stabiliserende elementer, er det vigtigt at få foretaget beregninger af en ingeniør for at sikre, at huset stadig er sikkert og lovligt efter ændringerne. Hvis du er usikker på, om en bestemt ændring er strukturel eller stabiliserende, er det bedst at konsultere en ingeniør.

bottom of page