top of page
Lej en arkitekt til dine kunder

Din Bolig Arkitekt ApS

BYGGE TILLADELSE
FRA DKK 5.000,00

Gælder for privat byggeri 

BYGGETILLADELSE

En byggetilladelse, er den proces du som boligejer skal gennemgå, for at få dit byggeri godkendt i den respektive kommune. For at bygge en ny bolig eller tilbygning til eksisterende bolig, skal du altid ansøge kommunen om byggetilladelse. En byggeansøgning kan være en simpel proces, som hurtigt bliver godkendt i systemet, men der kan også være tale om en længerevarende sagsbehandling.

Bogholder

Hvornår skal jeg bruge en byggetilladelse?

En byggetilladelse, er den proces du som boligejer skal gennemgå, for at få dit byggeri godkendt i den respektive kommune. For at bygge en ny bolig eller tilbygning til eksisterende bolig, skal du altid ansøge kommunen om byggetilladelse. En byggeansøgning kan være en simpel proces, som hurtigt bliver godkendt i systemet, men der kan også være tale om en længerevarende sagsbehandling.

Din Bolig Arkitekt har stor erfaring med at ansøge kommunerne om byggetilladelser i hele landet, både til tilbygninger, nybyg eller ombygninger, og vi ved derfor hvad byggeansøgningen skal indeholde for at den bliver godkendt i kommunen. 

Med Din Bolig Arkitekt er du sikret, at du får den helt rigtige hjælp til ansøgningen om byggetilladelse. En byggeansøgning til tilbygninger, nybyg eller ombygninger, tager som minimum 6 timer og derover at udarbejde. 

Prisen for en byggetilladelse til tilbygning, nybyg eller ombygninger, kan variere fra kommune til kommune, og er ikke inkluderet i Din Bolig Arkitekts pris for byggetilladelse.

Sektionsnit.png

Kan man selv søge om en byggetilladelse?

gør det selv byggetilladelse

Det korte svar er Ja.

En byggetilladelse er en godkendelse fra den kommune, som du skal bygge i. Det gør sig gældende uanset om der er tale om nybyg, ombygning eller tilbygning.

En byggetilladelse skal bruges til, at kommunen kan registrere boligen i BBR-registret, og det er derfor vigtigt, at alle informationerne er nøjagtige.

For at dit myndighedsprojekt kan blive godkendt, skal det overholde den gældende lokalplan, og restriktionerne for denne. Der vil være fastlagte rammer for, hvor stor en procentdel af grunden der må bygges på, her kan der være tale om natur eller fredede grunde/bygninger, i den gældende lokalplan.

En byggeansøgning/byggetilladelse skal indeholde adskillige dokumenter, som skal være meget detaljerede.

Man kan sagtens selv kaste sig ud i projektet med at ansøge om en byggetilladelse, da der ikke er regler for at det skal laves af en 3. part. Men man skal være opmærksom på at det ikke alene er en tidskrævende opgave, men også meget kryptisk, da en byggeansøgning til tilbygninger, nybyg eller ombygninger, skal indeholde alle former for dokumentation, og den helt rigtige beskrivelse af projektet, for at man i sidste ende får byggetilladelsen.

Hvilke byggerier kræver byggetilladelse?

Du skal bl.a. søge kommunen om byggetilladelse, når du skal:

 • Bygge et nyt helårshus eller sommerhus

 • Bygge en garage, udhus el.lign. hvor det samlede areal af ”andre bygninger” er på mere end 50 kvadratmeter, eller hvis bebyggelsesprocenten eller andre krav i fx bygningsreglement, lokalplan m.v. ikke kan overholdes.

 • Bygge 1. sal

 • Bygge en tilbygning, eller på anden måde udvide boligarealet.

 • Bygge en kvist (fordi boligarealet udvides).

 • Bygge udestue.

 • Bygge anneks.

 • Lave en større ændring eller ombygning.

 • Indrette fx bad eller toilet i kælderen, idet der er en udvidelse af boligarealet.

 • Ændre anvendelsen af et eller flere rum i din bolig (fx ændre erhvervslokaler til beboelse).

 • Hvis du bor i lejlighed, kræver det byggetilladelse, hvis du vil flytte badeværelse, køkken, eller fx fjerne en bærende væg, lave hul til en ny dør eller hvis du generelt vil ændre ved lejlighedens konstruktion.

opførelse af tilbygning
Mød med indretningsarkitekt

Du skal ikke søge byggetilladelse eller anmelde dit byggeri, når det er:
 

 • En ombygning i et fritliggende enfamiliehus , der ikke ændrer på boligarealet.

 • En indvendig ombygning i et fritliggende enfamiliehus.

 • Uanset hvilket projekt du skal i gang med, så skal du overholde de krav, der er på det tidspunkt gør sig gældende i bygningsreglement. Det vil fx være regler for højde og afstande på byggeriet. Desuden skal arealet af det samlede byggeri overholde bebyggelsesprocenten på din grund. Det gælder også bygninger, der ikke er omfattet af hverken anmeldelsespligt eller tilladelse.

Hvad en Byggetilladelse skal indeholde!

Myndighedsprojektet beskriver projektet mere konkret og detaljeret med tegninger og tekst, hvori det er beskrevet, hvad der helt konkret søges byggetilladelse til.

Tegninger

På myndighedstegningerne skal du kunne se og forstå, hvordan huset kommet til at se ud efter byggeriet. De skitsetegninger, der laves, bør derfor være udvalgt, så dette er muligt.

Tidsplan

Når du først har besluttet dig for at bygge om eller til, kan det sjældent gå hurtigt nok. Med en tidsplan har du mulighed for at se, hvor lang tid byggeriet tager, og i hvilke faser du kan forvente ventetid. Der er som regel ventetid, når projektet skal godkendes af kommunen, eller når der skal indhentes tilbud og laves aftaler med håndværkere.

Energirammeberegning

Det er et lovkrav, at alle nye huse skal have lavet en energiberegning, når der ansøges om byggetilladelse. Det sikrer, at husets energibehov overholder kravene i bygningsreglementet.

Materialer

Det vil i skitseforslaget også være beskrevet eller tegnet, hvilke materialer og farver der skal bruges. Mødet og skitseforslaget er arkitektens mulighed for at spore sig ind på dine ønsker, krav og muligheder. I den forbindelse er det vigtigt, at du præcist definerer, hvad du vil have, samtidig med at du er åben for ideer og forslag fra arkitekten.

Økonomisk overslag

Det økonomiske overslag giver på et tidligt tidspunkt et fælles udgangspunkt for dig og arkitekten. Arkitekten får en økonomisk ramme, og du som bygherre får en fornemmelse af, hvad byggeriet vil koste. På skitseniveau er helt normalt med en afvigelse på +/- 20 procent i forhold til byggeriets endelige pris.

Ingeniør beregninger

De fleste byggeprojekter kræver, at du søger byggetilladelse til kommunen. Det er meget forskelligt, hvad det koster, og hvor lang tid det tager at få en byggetilladelse.

bottom of page