top of page
House Tour

Din Bolig Arkitekt ApS

BYGGETILSYN
FRA DKK 6.000

Gælder for byggeri optil 300 kvm

Hvad er byggetilsyn?

Byggetilsyn er et ansvar, der varetages af bygningsejere og entreprenører med henblik på at sikre, at konstruktioner og bygningsarbejder udføres i overensstemmelse med de gældende byggeregler og standarder. Bygningsejere skal sikre, at de ansatte fagfolk, der udfører konstruktions- og bygningsarbejde, overholder love og bestemmelser, mens entreprenører er ansvarlige for at overvåge arbejdet udført af deres underleverandører og sikre, at det er i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser.

 

Hvad er en Byggesagkyndig?

En byggesagkyndig er en person, der har specialiseret sig i byggesager, herunder planlægning, konstruktion, kontraktmæssige forhold, sikkerhed, håndtering af materialer og installationer. Byggesagkyndige er involveret i alle trin af byggeprocessen, fra planlægning til afslutning. De er eksperter i at identificere og løse tekniske og kontraktmæssige problemer, der måtte opstå under byggeprocessen. De fører også byggetilsyn og kontrollerer, at alle processer er blevet udført i overensstemmelse med koden. Byggesagkyndige bistår også ofte med at identificere og løse økonomiske problemer, der kan opstå, når byggeriet går over budgettet eller tidsplanen.

 

Hvornår bruger man Byggerådgivning?

Byggerådgivning bruges normalt, når et byggeprojekt begynder at tage form. Når en arkitekt og en ingeniør har udarbejdet et projekt, kan byggerådgivning hjælpe med at foretage en teknisk evaluering af projektet og stille overvågning af projektet. Derudover kan byggerådgivere hjælpe med at identificere risici i projektet, udarbejde detaljerede budgetter, forhandle kontrakter og hjælpe med at opretholde overholdelse af kontrakter. Byggerådgivning kan også hjælpe med at løse problemer, der opstår undervejs i byggeprocessen, herunder kontraktmæssige konflikter, tekniske problemer og økonomiske vanskeligheder.

 

Hvem skal ansætte en Byggeleder?

Byggeledere er nødvendige i ethvert byggeprojekt, og det er vigtigt at have en erfaren og kompetent byggeleder til stede. Byggelederen har ansvaret for at koordinere projektets dag-til-dag aktiviteter og sikre, at projektet udføres korrekt, sikkert, effektivt og i henhold til relevant lovgivning. De skal lede det administrative personale, kontrollere tidsplaner for håndværkere og andre leverandører, og de skal også være ansvarlige for kvalitetskontrol og konstruktionsrevisionsprocesser. Det er byggelederens opgave at sikre, at projektet overholder budgettet, tidsplanen og de kontraktmæssige detaljer. En byggeleder har også til opgave at varetage eventuelle konflikter der måtte opstå. De arbejder med konflikthåndtering, om det er medarbejdere imellem, eller andre parter.

 

Hvad vil det sige at der føres tilsyn?

Byggesagkyndige fører tilsyn, så de kan overvåge og kontrollere byggeriets fremskridt og sikre, at alle processer er i overensstemmelse med koder og regulativer. Byggesagkyndige kan også kontrollere tekniske detaljer, konstruktioner og kontrakter. Tilsynet vil også overvåge, at byggeriets sikkerhedsmæssige forhold overholdes. Tilsynet kan også hjælpe med at identificere og løse tekniske og kontraktmæssige problemer, der måtte opstå under byggeprocessen. Byggesagkyndige kan også hjælpe med at identificere økonomiske problemer og hjælpe med at opretholde overholdelse af kontrakter. Til sidst kan byggesagkyndige rådgive om, hvordan man bedst kan løse eventuelle problemer, der opstår under byggeprocessen. Der føres tilsynsnotat under opførelsen af dit byggeprojekt.

 

Hvilke bygningsundersøgelser er nødvendige?

Der er mange forskellige typer bygningsundersøgelser, der kan være nødvendige i forbindelse med et byggeprojekt. Det kan f.eks. omfatte grundundersøgelser, arkitektoniske undersøgelser, strukturelle undersøgelser, konstruktionsundersøgelser, landskabsundersøgelser, sikkerhedsundersøgelser, el- og mekaniske undersøgelser, miljøundersøgelser samt brand- og vandtætningsundersøgelser. Det er vigtigt, at alle undersøgelser udføres af en professionel eller ekspert, så man er sikker på, at resultaterne er pålidelige og korrekte. Det er også vigtigt at huske, at alle undersøgelser skal udføres af en certificeret eller licenseret ekspert.

Det er ofte en vurdering fra kommunen hvilke undersøgelser der er brug for. Det er en garanti for at dit byggeri er lovligt, og vil give din ejendom en bedre værdi ved eventuel køb og salg.

Bygningskonstruktion
Moderne kontor

Hvad vil det sige, at der føres byggetilsyn?

Byggesagkyndige fører tilsyn, så de kan overvåge og kontrollere byggeriets fremskridt og sikre, at alle processer er i overensstemmelse med koder og regulativer. Byggesagkyndige kan også kontrollere tekniske detaljer, konstruktioner og kontrakter. Tilsynet vil også overvåge, at byggeriets sikkerhedsmæssige forhold overholdes. Tilsynet kan også hjælpe med at identificere og løse tekniske og kontraktmæssige problemer, der måtte opstå under byggeprocessen. Byggesagkyndige kan også hjælpe med at identificere økonomiske problemer og hjælpe med at opretholde overholdelse af kontrakter. Til sidst kan byggesagkyndige rådgive om, hvordan man bedst kan løse eventuelle problemer, der opstår under byggeprocessen. Der føres tilsynsnotat under opførelsen af dit byggeprojekt.

 • Hvad er et skitseforslag?
  Skitseforslaget er et udkast til din byggeproces. Det er ikke en teknisk tegning, men derimod en mere kunstnerisk fremstilling af arkitektens idé eller vision for dit projekt. Skitseforslaget kan både være meget detaljeret og mere simple – oftest er der dog tale om en eller flere stregtegninger, der er farvelagt. På denne måde kan du få et indtryk af, hvordan dine drømmebolig vil se ud
 • Hvad koster et skitseprojekt?
  Skitsetegninger kan koste op til 60.000 kr. for et nyt enfamiliehus, og omkring 40.000 kr. til en skitse af en lejlighed eller sommerhus renovering. Disse priser er beregnet ud fra det anslåede antal timer, det ville tage at gennemføre projektet.
 • Hvad tager en arkitekt i timen?
  Prisen for en arkitekt kan variere meget, fra 800 kr. til 1.600 kr. en time. En arkitekt kan hjælpe dig med at tegne et hus, der vil tilpasse sig over tid, søge byggetilladelse på dine vegne og sørge for, at al dokumentation omkring dit projekt er i orden og lovlig.
 • Hvad koster vi pr time
  Vi fakturere 820 kr pr time, prisen er inkl moms.

Hvornår skal byggetilsyn udføres?

Byggetilsyn skal udføres, når et byggeri er færdiggjort. Dette vil typisk involvere inspektion af de færdigstillede bygningsdele og kontrol af, at alle processer er blevet udført i overensstemmelse med koden. Byggetilsyn bør udføres før nye beboere flytter ind i ejendommen for at sikre, at konstruktionen er opført korrekt.

Lovmæssigt er byggetilsyn reguleret af byggelovgivningen. Disse regler kræver, at alle bygninger skal opfylde de sikkerheds- og kvalitetskrav, der er fastsat ved lov. Byggereglerne skal sikre, at bygninger opfylder bestemte krav om konstruktion, materialer, udstyr og installation samt sikkerhed og håndtering af arbejdsmiljøproblemer. Byggelovgivningen fastsætter også bestemmelser om godkendelse af byggeri og godkendelse af byggearbejder, der udføres af arkitekter, konstruktører, kontrahenter og udførende håndværkere.

 • Hvad er et skitseforslag?
  Skitseforslaget er et udkast til din byggeproces. Det er ikke en teknisk tegning, men derimod en mere kunstnerisk fremstilling af arkitektens idé eller vision for dit projekt. Skitseforslaget kan både være meget detaljeret og mere simple – oftest er der dog tale om en eller flere stregtegninger, der er farvelagt. På denne måde kan du få et indtryk af, hvordan dine drømmebolig vil se ud
 • Hvad koster et skitseprojekt?
  Skitsetegninger kan koste op til 60.000 kr. for et nyt enfamiliehus, og omkring 40.000 kr. til en skitse af en lejlighed eller sommerhus renovering. Disse priser er beregnet ud fra det anslåede antal timer, det ville tage at gennemføre projektet.
 • Hvad tager en arkitekt i timen?
  Prisen for en arkitekt kan variere meget, fra 800 kr. til 1.600 kr. en time. En arkitekt kan hjælpe dig med at tegne et hus, der vil tilpasse sig over tid, søge byggetilladelse på dine vegne og sørge for, at al dokumentation omkring dit projekt er i orden og lovlig.
 • Hvad koster vi pr time
  Vi fakturere 820 kr pr time, prisen er inkl moms.
Konstruktion Pre-planlægning
Bygningskonstruktion

Hvad koster 
et Byggetilsyn

Prisen for et Byggetilsyn afhænger af størrelsen og kompleksiteten af projekter, der skal inspiceres. Prisen kan variere fra et par hundrede kroner til flere tusinde kroner, afhængigt af arbejdets mængde og kompleksitet. Det er en god idé at kontakte en professionel byggetilsynsfirma for at få et mere præcist bud på prisen.

Hos Din Bolig Arkitekt udfører vi Byggetilsyn fra start til slut. Vores priser er derfor vejledende, da vores tilsynsførende ikke på forhånd kan afgøre arbejdets varighed og omfang, da dette afhænger af flere forskellige parter.

 • Hvad er et skitseforslag?
  Skitseforslaget er et udkast til din byggeproces. Det er ikke en teknisk tegning, men derimod en mere kunstnerisk fremstilling af arkitektens idé eller vision for dit projekt. Skitseforslaget kan både være meget detaljeret og mere simple – oftest er der dog tale om en eller flere stregtegninger, der er farvelagt. På denne måde kan du få et indtryk af, hvordan dine drømmebolig vil se ud
 • Hvad koster et skitseprojekt?
  Skitsetegninger kan koste op til 60.000 kr. for et nyt enfamiliehus, og omkring 40.000 kr. til en skitse af en lejlighed eller sommerhus renovering. Disse priser er beregnet ud fra det anslåede antal timer, det ville tage at gennemføre projektet.
 • Hvad tager en arkitekt i timen?
  Prisen for en arkitekt kan variere meget, fra 800 kr. til 1.600 kr. en time. En arkitekt kan hjælpe dig med at tegne et hus, der vil tilpasse sig over tid, søge byggetilladelse på dine vegne og sørge for, at al dokumentation omkring dit projekt er i orden og lovlig.
 • Hvad koster vi pr time
  Vi fakturere 820 kr pr time, prisen er inkl moms.

Afleveringsforretning

Hvad er en afleveringsforretning?

Afleveringsforretning er en proces, hvor bygningsejerne og kommuneudvalget underskriver en kontrakt om, at byggeriet er færdigt og i overensstemmelse med krav og regulativer. Afleveringsforretningen skal være afsluttet ved den endelige aflevering af bygningen og omfatter en afsluttende inspektion, der yderligere sikrer, at bygningen ikke har uopdagede fejl eller mangler, der kan føre til problemer senere. Afleveringsforretningen skal udføres af en uafhængig inspektør, der skal inspicere alle komponenter af byggeriet for at sikre, at alt er i overensstemmelse med gældende koder og regulativer, og at der ikke er konstruktions- eller driftsfejl.

 • Hvad er et skitseforslag?
  Skitseforslaget er et udkast til din byggeproces. Det er ikke en teknisk tegning, men derimod en mere kunstnerisk fremstilling af arkitektens idé eller vision for dit projekt. Skitseforslaget kan både være meget detaljeret og mere simple – oftest er der dog tale om en eller flere stregtegninger, der er farvelagt. På denne måde kan du få et indtryk af, hvordan dine drømmebolig vil se ud
 • Hvad koster et skitseprojekt?
  Skitsetegninger kan koste op til 60.000 kr. for et nyt enfamiliehus, og omkring 40.000 kr. til en skitse af en lejlighed eller sommerhus renovering. Disse priser er beregnet ud fra det anslåede antal timer, det ville tage at gennemføre projektet.
 • Hvad tager en arkitekt i timen?
  Prisen for en arkitekt kan variere meget, fra 800 kr. til 1.600 kr. en time. En arkitekt kan hjælpe dig med at tegne et hus, der vil tilpasse sig over tid, søge byggetilladelse på dine vegne og sørge for, at al dokumentation omkring dit projekt er i orden og lovlig.
 • Hvad koster vi pr time
  Vi fakturere 820 kr pr time, prisen er inkl moms.
Arkitekt på Arbejdspladsen

Hvad indebærer et Byggetilsyn
 

Byggetilsyn er en lovpligtig kontrol, der skal kontrollere byggeriets fremskridt og sikre, at alle processer er i overensstemmelse med koder og regulativer. Byggetilsynet består typisk af en byggeleder, konstruktører, konsulenter og ingeniører. Byggetilsynet er nødvendigt, når byggeri skal udføres, da det hjælper med at identificere eventuelle konstruktionsfejl eller mangler eller sikkerhedsrisici. Byggetilsyn kan også hjælpe med at forebygge uhensigtsmæssig anvendelse af materialer og/eller teknologi og begrænse eller udskyde ombygninger. Byggetilsyn kan omfatte mange forskellige typer af undersøgelser, herunder grundundersøgelser, arkitektoniske undersøgelser, strukturelle undersøgelser, konstruktionsundersøgelser, landskabsundersøgelser, sikkerhedsundersøgelser, el- og mekaniske undersøgelser, miljøundersøgelser samt brand- og vandtætningsundersøgelser.

Byggetilsynsprocessen starter typisk, når bygningsejerne deler deres byggeplaner med kommuneudvalget. Kommuneudvalget tager derefter stilling til, hvilke bygningsundersøgelser der er nødvendige, og hvilke byggelovkrav der skal overholdes.

Byggetilsyn sikrer, at alle byggeprojekter overholder gældende koder og regulativer. Byggetilsyn hjælper også med at vurdere, om konstruktioner er sikre og overholder brand mæssige regler og standarder.

Byggetilsyn hjælper også med at identificere økonomiske problemer og hjælper med at opretholde kontraktens overholdelse. Byggetilsyn er en lovpligtig kontrol, der skal kontrollere byggeriets fremskridt og sikre, at alle processer er i overensstemmelse med koder og regulativer. Byggetilsynet er nødvendigt, når byggeri skal udføres, da det hjælper med at identificere eventuelle konstruktionsfejl eller mangler eller sikkerhedsrisici. Det er derfor vigtigt, at man sikrer, at alle byggetilsyn undersøgelser, herunder arkitekt vurdering, miljøundersøgelser, brand- og vandtætningsundersøgelser udføres af en professionel eller ekspert, så man er sikker på, at resultaterne er pålidelige og korrekte. Byggetilsyn er et vigtigt skridt i dit byggeprojekt, da det er en af de vigtigste veje til at sikre, at dit byggeprojekt overholder de relevante lovkrav og standarder. Det er en nødvendig del af ethvert byggeprojekt og er derfor meget vigtigt, at man vælger den rigtige person til at udføre byggetilsyn.

Ingeniør beregninger

Hvis du laver ændringer i dit hus strukturelle eller stabiliserende elementer, er det vigtigt at få foretaget beregninger af en ingeniør for at sikre, at huset stadig er sikkert og lovligt efter ændringerne. Hvis du er usikker på, om en bestemt ændring er strukturel eller stabiliserende, er det bedst at konsultere en ingeniør.

Tegninger

Du skal kunne se og forstå i skitseprojektet, hvordan huset kommer til at se ud efter byggeriet, herunder planløsning og facade opstalter.

De skitsetegninger, du udvælger, skal laves så dette er muligt.

Materialer

Arkitekten vil foreslå en liste over materialer og farver til projektet. Mødet og det foreslåede design er arkitektens mulighed for at få en fornemmelse af, hvad du ønsker, dine krav og dine muligheder. For at gøre dette effektivt, er det vigtigt, at du er meget klar over, hvad du ønsker, samtidig med at du er åben over for ideer fra arkitekten.

Pris eks 2.

Myndighedsprojekt -  Ny bolig

Kroner: 37.815,00 kr 

START DIN BEREGNING HER

Med vores Pris beregner får du en automatisk og effektiv beregningsproces, der kræver minimalt arbejde for dig, og som sikrer at du får et økonomisk overblik for dit projekt

Beregn din pris her
bottom of page