top of page

Har du styr på myndighedstegningen?

Opdateret: 3. jul. 2023


Myndighedstegning af villa med swimmingpool
Din Bolig Arkitekt kan udføre flotte illustrationer for dig

Din Bolig Arkitekt giver dig tips til at undgå de mest hyppige faldgruber.


Men hvad er et myndighedsprojekt, og hvordan får jeg lavet dem så jeg opnår byggetilladelsen hos min kommune?


En myndighedstegning er den tekniske tegning der viser detaljerne omkring dit byggeprojekt.


Ethvert byggeprojekt skal overholde den gældende lovgivning, som man kan læse i bygningsreglementet, men derudover er der for hver enkelt kommune udarbejdet en lokalplan for de områder som kommunen dækker. Lokalplanen er lavet, for at undgå byggerier, som i sidste ende ikke passer ind i området, eller er til gene for miljø og naboer.

Derfor er det ikke altid nemt at få lavet de helt rigtige tegninger, og dermed opnå en byggetilladelse.


Kravene til tegninger er mange, og tidligere var det da også muligt for boligejeren selv at indsende en håndtegnet tegning til ansøgninger. Det er ikke helt så nemt i dag.

Mange kommuner er begyndt at stille som krav at myndighedstegningerne til myndighedsprojektet skal være tegnet af en arkitekt. Dermed bliver det også arkitektens ansvar at sikre at alle dine tegninger til dit byggeprojekt overholder de gældende krav.


Arkitekten vil tage udgangspunkt i det eksisterende tegningsmateriale som findes på din bolig. De nye myndighedstegninger vil dokumentere de fremtidige forhold, og ofte indeholde en U-Værdi beregning som beskriver energibehovet.

Energiberegninger laves oftest af en ingeniør. Det er en beregning, der viser Co2 udledningen fra boligen, og hvordan dit byggeprojekt sikrer at energikravene overholdes.

I det nye bygningsreglement er der kommet en opstramning på området, hvilket betyder at man fremover skal vedlægge energirammeberegning, når man ansøger om et byggeprojekt.


Det bedste råd, er som i alle andre brancher, at overlade det til fagfolk. En arkitekt tegning, myndighedstegning skal tegnes af en arkitekt eller på en tegnestue.

Der er stor forskel på arkitekter og tegnestuer, og det er derfor en fordel at undersøge markedet. For mange handler det i sidste ende om kemien, og om arkitekten har en forståelse for boligejerens ønske.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page